پخش اژدها سواران برک از شبکه پویا

خیال باطلخبر خبر

عید امسال در ساعت 19 هر شب از شبکه ی پویا سریال اژدهاسواران پخش خواهد شد.

و تکرار آن هر روز ساعت 11:38 دقیقه از شبکه پویا ..... 

 

 

ریحانه و سارا

/ 1 نظر / 12 بازدید
شیدا

من عاشق مجموعه ی اژدها سوارانم از خیلی وقت پیش ان را میدیدم و ان را نیز خواهم دیدپ