خبر مهم

خبر مهم

یادتونه گفته بودم فصل جدیدی از اژدهاسواران قراره بهار 2015 بیاد و اسمش استاد اژدهاست؟!

خب.....

.

.

.

.

.

.

خبر جدید اینه که اسمش تغییر کرده و حالا

Race to the edge

هست!

به محض اینکه خبر جدیدی ازش اومد مطمئن باشین براتون میزارمش!

مطئنم به زودی خبرای جدیدی میاد!

                    چشمک نیشخند       Rihanaیا همونAstrid Hafferson

/ 2 نظر / 8 بازدید
ستایش

هووووررااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عیدم 2ش رو پویا میذاره[راک]

someone who is awkwardly in love with CN

اه! این کارتون نتورک هم همش منو ضایع میکنه! تا دیروز فقط تریلر Dragon masters رو نشون میداد! خب بگو که اسمش تغییر کرده دیگه! (ممنان از خبر!)